Home » Finansleksikon » H » Hollandsk syke

Hollandsk syke

Betegnelsen på en situasjon der et land får tilgang på store inntekter fra en naturressurs og hvor inntektene går til å øke offentlige utgifter. Dette kan gi sterk vridning fra privat sektor til statlig sektor og skape problemer når inntektene faller bort.

Fenomenet ble først observert i Nederland på slutten av 1970-tallet etter at landet hadde benyttet de store inntektene de fikk fra naturgassforekomstene de fant på 1960-tallet til en massiv ekspansjon av offentlig sektor med tilhørende avindustrialisering. Da inntektene fra gassforekomstene sank på slutten av 1970-tallet, måtte landet gjennom en smertefull omstillingsprosess. Derav navnet "Hollandsk syke".