Home » Finansleksikon » H » Hollandsk auksjon

Hollandsk auksjon

En auksjon hvor alle budgivere som får tildeling i auksjonen, betaler lik pris. Denne prisen er lik den laveste aksepterte prisen blant de budene som får tildeling. Budene rangeres fra høyeste til laveste pris. Samtlige budgivere må betale den laveste aksepterte prisen, som blir bestemt der tilbudt volum akkurat er lik etterspørsel. Hollandsk auksjon blir også referert til som "avtagende pris"-auksjon eller "énpris"-auksjon (på engelsk: uniform price auction). Navnet på auksjonen stammer fra den teknikken som blir brukt på auksjonene av friske blomster i Nederland. Norges Bank benytter hollandske auksjoner av statspapirer og i bytteordningen av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) mot statspapirer. I auksjonene av F-lån brukes derimot amerikansk auksjon eller "diskriminerende pris"-auksjon. Denne auksjonsformen diskriminerer i den betydning at hver enkelt budgiver betaler den pris de oppgav i budet, og følgelig vil det være flere ulike priser på samme objekt.