Home » Finansleksikon » H » Holdingselskap

Holdingselskap

Aksjeselskap som har vesentlig del av sine midler plassert i aksjer i andre selskaper. Formålet med et holdingsselskap kan f.eks. være å sikre seg kontroll over flere aksjeselskaper innenfor samme bransje, produksjonsgren o.l.