Home » Finansleksikon » H »  

 

Høland og Setskog sparebanks historie

Høland sparebanks historie

Hølands Præstegjelds Sparebank ble opprettet 6. juni 1849 og startet sin virksomhet i desember på Skedsmo, daværende kommunelokale for Høland kommune. Grunnlaget for banken ble lagt ved at kornmagasinene på Hemnes og Setskog (senere også Løken) ble solgt og kapitalen benyttet til å bygge opp bankens grunnfond (startkapital). En svært sentral person i denne forbindelse var daværende sogneprest Gabriel Smith Faye. Hølands Præstegjelds Sparebanks fremste formål var å ta imot penger og gjøre dem fruktbringende, slik at rentene kunne legges til kapitalen. I 1910 trekker Setskog seg ut av samarbeidet og oppretter sin egen bank. Setskog Sparebank blir opprettet i 1912. Ved Høland Sparebanks 100 års jubileum var forvaltningskapitalen på nesten 6 millioner kroner og egenkapitalen på nesten 360.000 kroner. I 1999 feiret banken 150 års jubileum. I løpet av sommeren det samme året gjennomførte banken en grunnfondsbevisemisjon og ble børsnotert. Emisjonen tilførte 50 millioner i grunnfondsbeviskapital slik at egenkapitalen steg til 138 millioner kroner. Forvaltningskapitalen var da på ca. 930 millioner kroner. I 2010 fusjonerer Høland Sparebank med Setskog Sparebank. Navnet ble Høland og Setskog Sparebank. 100 år etter at Setskog trakk seg ut av samarbeidet ble de to bankene til en bank igjen.

Hjemmeside – hsbank.no