Home » Finansleksikon » H » Hjemmelshaver

Hjemmelshaver

Hjemmelshaver er betegnelsen på den/ de som er berettiget eier til, eller rettighetshaver over, en eiendom i henhold til grunnboken. Når en eiendom eller rettighet overdras mot vederlag til en annen part, sies overdrageren å garantere for sin hjemmel. Hjemmelshaver er ansvarlig for at ny eier/ rettighetshaver får eiendommen eller rettigheten uten hinder for tredjemanns rett.