Home » Finansleksikon » H » Hjemmekonkurrerende næring

Hjemmekonkurrerende næring

Næringer som selger sine produkter på hjemmemarkedet i konkurranse med import av de samme eller lignende produkter. Vil ofte bli referert til som konkurranseutsatte næringer.