Home » Finansleksikon » H » Hjemforsikring

Hjemforsikring

En forsikringsform for privatpersoner som dekker en rekke former for skadetilfeller og erstatningsansvar.