Home » Finansleksikon » H » Helseerklæring

Helseerklæring

I forbindelse med tegning av livsforsikring eller uføreforsikring må kunden fylle ut helseerklæring. Helseerklæringen består av et sett med spørsmål knyttet til forsikret persons helse.