Home » Finansleksikon » H » Helgeland sparebanks historie

Helgeland sparebanks historie

Helgeland sparebanks historie

Helgeland Sparebank ble dannet i 1977 ved sammenslutning av Vefsn Sparebank, Herøy Sparebank, Brønnøsund Sparebank, Velfjord Sparebank og Vevelstad Sparebank.

Den eldste av disse bankene var Vefsn Sparebank, som ble opprettet så tidlig som i 1860. I 1982 ble også Vega Sparebank og Brønnø Sparebank fusjonert inn i Helgeland Sparebank. Den 1. april 2005 ble den omtrent like store Sparebanken Rana fusjonert inn i Helgeland Sparebank, og banken ble da den 13. største sparebanken i Norge. Sparebanken Rana var også et resultat av sammenslutning av flere mindre banker. Banken het frem til 1986 Mo Sparebank, og i perioden fra 1964 til 1991 var den blitt sammensluttet med Korgen Sparebank, Lurøy Sparebank, Rødøy Sparebank og Hemnes Sparebank. Helgeland Sparebank har nå 16 kontorer i 14 kommuner på Helgeland.

Hjemmeside – www.hsb.no