Home » Finansleksikon » H »  

 

Hegra sparebanks historie

Hegra sparebanks historie

Den lokale sparebanken har vært til stede i Stjørdalsføret i snart 170 år. Banken har vært og er en viktig medspiller både for næringsliv, privatpersoner og lag og organisasjoner.

Allerede i 1847 ble Stjørdalens Sparebank etablert. En stor del av oppstartskapitalen i denne første lokale sparebanken ble stilt til rådighet av innbyggere i Hegra. I 1897 ble Stjørdalens Sparebank delt. Det opprinnelige navnet ble beholdt for den delen av banken som skulle betjene nedre del av Stjørdalen, mens Hegre Sparebank ble skilt ut som egen bank for øvre del av dalføret. Hegra Sparebank slik vi i dag kjenner den har dermed eksistert i snart 120 år. Stjørdalens Sparebank ble senere innlemmet i et større konsern og forsvant som lokalbank, mens Hegra Sparebank har bestått som selvstendig bank siden delingen i 1897. Banken har vært – og er – en viktig medspiller i utvikling av så vel lokalt næringsliv som private prosjekter. Banken har også en lang tradisjon for å tilbakeføre overskudd til lokalsamfunnet i form av gaver og sponsormidler til lokale lag og organisasjoner. Hegra Sparebank er i dag den største arbeidsgiveren innenfor bank og finans i Stjørdalsføret, den eneste selvstendige lokalbanken, og den eneste banken som skatter til Stjørdal kommune.

Hjemmeside – hegrasparebank.no