Home » Finansleksikon » H » Heftelse

Heftelse

Forpliktelse som hviler på fast eiendom, løsøre mv.