Home » Finansleksikon » H » Hedgefond

Hedgefond

Fond som står relativt fritt til å velge investeringsobjekter. I utgangspunktet konstruert for å begrense risiko ved å kunne investere også i instrumenter som går godt i dårlige markeder, men variasjonen i strategier er stor, og enkelte hedgefond tar stor risiko. Fondene kan investere i alt fra aksjer til rentepapirer, derivater, valuta og råvarer.