Home » Finansleksikon » H »  

 

Haugesund sparebanks historie

Haugesund sparebanks historie

Haugesund Sparebank ble etablert i 1928, og er i dag den eneste lokale sparebanken i Haugesund. Banken har også kontorer på Bømlo, i Tysvær, i Sveio og i Vindafjord.

Visjonen vår er lokal, nær og personlig og forretningsideen er at «Banken skal være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring. Banken skal drive etter sunne økonomiske prinsipper, til beste for kundene og lokalsamfunnet».

Personkundemarkedet er vårt hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester. Andre viktige markedsområder er små og mellomstore bedrifter, kommuner, institusjoner, foreninger og lag.

Hjemmeside – haugesund-sparebank.no