Home » Finansleksikon » H » Harstad sparebanks historie

Harstad sparebanks historie

Harstad Sparebank er eneste bank med hovedkontor i Harstad. Harstad Sparebank Vi er totalt 27 ansatte hvorav 2 er ansatt i Vesterålen Sparebank. Vesterålen Sparebank er et avdelingskontor av Harstad Sparebank, som ble etablert på Sortland høsten 2006. Harstad Sparebank er ett fullverdig finanshus med finansiering, sparing, forsikring og leasing samlet under ett tak. I tillegg har vi også kontanthåndtering for våre kunder. Vesterålen Sparebank er et rent salgs- og rådgivingskontor uten kontanthåndtering. Bankens visjon er "Verdifull for kunder og lokalsamfunn". For å realisere vår visjon har vi sterk tro på at byens egen bank også i fremtiden skal være selvstendig, at vi er kunnskapsrike, engasjerte, prestasjonsvillige, og at vi er villige til å dele med kunder og lokalsamfunn det være seg både i Harstad og i Vesterålen. Alle medlemmer i bankens styre og forstanderskap er innvalgt fra lokalmiljøet. Dette gir korte beslutningsveier, hvilket er med og sikrer en høy servicegrad.Harstad Sparebank har i dag en forvaltningskapital på om lag 2,4 milliard pr. 30.09.10. Bankens virkeområde er primært Harstadregionen og Vesterålen, og porteføljen er fordelt med ca. 70 % i privatmarkedet og ca. 30 % i næringsmarkedet. Harstad Sparebank er medlem og aksjonær i Terra-Gruppen AS. Dette er et finanskonsern eiet av 77 sparebanker, fundert på fortsatt selvstendighet for eierbankene. Gjennom Terra-Gruppen AS tilbys et supplement til de ordinære banktjenester . Dette gjelder bl.a. aksje- og obligasjonsmegling, fondsforvaltning, kredittkort, leasing samt skade- og livsforsikring. Harstad Sparebank er en god støttespiller for kultur- og idrettsmiljøet i Harstad Kommune. Årlig bevilges betydelige beløp til ulikt tiltak innenfor disse områdene. Vi er i tillegg i økende grad en solid aktør opp mot lokale lag og foreninger i Vesterålsregionen. Harstad Sparebank deler hvert år ut to priser, en kulturpris og en idrettspris. Prisene er på kr. 50.000 med diplom, krystallvase og blomster. Prisene annonseres i lokalavisene og på hjemmesiden vår. Besøksadresser: Vårt hovedkontor finner du på Rik. Kaarbøs plass 2. Vårt avdelingskontor i Vesterålen holder i Strandgata 37 A på Sortland. Minibanker finner du både ved bankens hovedkontor i sentrum av Harstad samt ved bankens gamle kundesenter i Harstadbotn (Seljestadveien 69) og ved Skibsgården Senter på Sortland.

Hjemmeside – www.harstad-sparebank.no