Harmonisert system (HS)

Internasjonalt nomenklatur utviklet av Verdens tollorganisasjon (WCO). HS-numre er internasjonalt organisert i sekssifrede koder som tillater deltagende land å klassifisere varer på en felles måte.

Referanse: Regjeringen