Home » Finansleksikon » H » Handelsbankens historie

Handelsbankens historie

1986 Åpnet representasjonskontor. Handelsbanken ble etablert i Norge i form av et representasjonskontor beliggende i Oslo. To år senere, januar 1988, ble det etablert et datterselskap med navnet Svenska Handelsbanken Norge AS. I 1989 ble det første bankkontoret åpnet på gateplan – det første i sitt slag utenfor Sverige med et komplett sortiment av banktjenester både for privatpersoner og bedrifter. 1990 Oppkjøp av Oslo Handelsbank og Stavanger Bank. Handelsbanken kjøpte Oslo Handelsbank, en lokal bank med kontor i Oslo. Året etter kjøpte banken Stavanger Bank, en relativt nystartet bank med kontor i Stavanger. Samtidig ble det også etablert nye kontor i Oslo- og Stavangerområdene. 1993 Overtakelse av deler av Oslobanken. Handelsbanken overtok deler av virksomheten fra Oslobanken, som da var under avvikling, og et kontor ble etablert i Oslobankens daværende lokaler. 1994 Fra datterselskap til filial. Handelsbanken i Norge ble omdannet fra datterselskap til filial i Svenska Handelsbanken AB, hvilket innebar at bankens virksomhet i Norge kunne nyte godt av morselskapets størrelse og gode rating. Ytterligere bankkontor ble også etablert i Stavanger og Oslo. 1995 Handelsbanken Liv og Handelsbanken Fondforvaltning. Handelsbanken dannet et forsikringsselskap i form av et datterselskap av Handelsbanken Liv AB i Sverige. På samme måte så Handelsbanken Fondforvaltning AS dagens lys. Sammen med det tidligere etablerte finansselskapet Handelsbanken Finans, hadde banken nå en komplett finansstruktur på lik linje med Svenska Handelsbanken i Sverige. 1999 Oppkjøp av Bergensbanken. Handelsbanken kjøpte Bergensbanken, en bank med lokal forankring i Bergen. Gjennom dette oppkjøpet fikk Handelsbanken ytterligere 6 bankkontorer i Bergen. Videre vekst De påfølgende år har virksomheten økt gjennom etablering av nye bankkontorer. I dag har Handelsbanken 50 bankkontor i Norge, og er blant de største bankene i landet. Hjemmeside – www.handelsbanken.no