Home » Finansleksikon » H » Handelsbalansen

Handelsbalansen

Differansen mellom verdien av et lands eksport og import.

1. Utenrikshandel med varer i alt. 2003-2008. Milliarder kroner

2003 2004 2005 2006 2007 2008 1. Import 283,3 326,1 357,7 411,8 468,9 497,4 2. Eksport 482,9 554,9 668,8 782,9 795,4 957,8 – Råolje 195,7 237,5 289,5 309,3 309,7 359,4 – Naturgass 62,2 74,0 103,1 146,9 134,8 218,1 – Naturlige gasskondensater 10,6 11,3 14,8 17,5 7,3 10,8 – Eksport utenom råolje, naturgass og naturlige gasskondensater 214,4 232,1 261,4 309,3 343,6 369,5 3. Handelsbalanse med varer 199,7 228,8 311,1 371,2 326,4 460,5 4. Handelsbalanse med varer, for eksport utenom råolje, naturgass og naturlige gasskondensater -68,9 -94,0 -96,3 -102,5 -125,3 -127,8