Home » Finansleksikon » H » Håndpant

Håndpant

Håndfått pant. Pant i løsøre som panthaveren får overlevert. Det motsatte av underpant.