Home » Finansleksikon » G » Gullkantede papirer

Gullkantede papirer

Verdipapirer som blir ansett som absolutt sikre, og som er lett omsettelige.