Home » Finansleksikon » G » Gullinnløsningsplikt

Gullinnløsningsplikt

Vil si at et lands seddelbank har plikt til å innløse pengesedlenes pålydende verdi i gull. Norges Banks gullinnløsningsplikt ble endelig opphevet i 1931.