Home » Finansleksikon » G » Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring

Kollektiv livsforsikring der forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp ved død dersom avdøde var medlem av gruppen. En slik forsikring kan også ha uførekapital knyttet til seg.