Home » Finansleksikon » G » Grunnrente

Grunnrente

Den del av avkastningen som tilfaller grunneierne.

Grunnrente er et begrep som typisk er knyttet opp mot utnyttelse av naturressurser. Grunnrente, eller ressursrente, er definert som avkastning på arbeid og kapital utover hva som er normalt i andre næringer, basert på utnyttelse av en begrenset naturressurs.