Home » Finansleksikon » G » Grunnlagsrente

Grunnlagsrente

Den garanterte minsteavkastningen som følger en avtale i et forsikringsselskap. Grunnlagsrenten er uavhengig av finansmarkedets utvikling.