Home » Finansleksikon » G » Grunnkjøpsobligasjon

Grunnkjøpsobligasjon

Rentebærende gjeldsbrev utstedt av Norges Bank, garantert av Staten og brukt i forbindelse med oppgjør ved offentlige erverv av grunn.