Home » Finansleksikon » G » bevis

bevis

Grunnfondsbevis = egekapital

Sparebankenes form for "aksjer". Men sparebankene er i utgangpunktet organisert som selveiende stiftelser, og grunnfondsbevis gir ikke full eierrett til egenkapitalen, slik aksje gjør, og heller ikke den samme innflytelsen i banken. Kjøpes normalt på grunn av et høyt, løpende utbytte.

I 2009 ble det gjort en endring i grunnfondsbeviset – noe som medførte at det også skiftet navn til Egenkapitalbevis.

Hovedforskjellen på egenkapitalbeviset og forgjengeren er at investorenes eierandel i sparebanken kan holdes stabil. Dette blir mulig fordi en større del av overskuddet skal kunne deles ut som gaver. Dermed kan sparebankene unngå den såkalte utvanningseffekten. Den har vært svært upopulær og har redusert investorenes andel av bankens kapital.