Home » Finansleksikon » G » Grunnbokutskrift

Grunnbokutskrift

På en grunnboksutskrift vil du finne en liste over hvilke rettigheter og heftelser som knytter seg til en bestemt eiendom gjennom stikkord og små utdrag av det tinglyste dokumentet.

Grunnboksutskriften viser blant annet hvem som er registrert som eier og dermed har grunnbokshjemmel til eiendommen. Her kommer det også fram om det er tinglyst pant eller andre pengeheftelser, eller om det er tinglyst erklæringer og avtaler om for eksempel veirett, forkjøpsrett eller festerett osv.

Grunnboksutskriften viser når eiendommen ble opprettet og hvilken eiendom den ble utskilt fra. Noen ganger kan det være lurt å bestille en utskrift både for den eiendommen du er interessert i og for hovedeiendommen som den er utskilt fra, ettersom det enkelte ganger er tinglyst bestemmelser på hovedeiendommen som kan ha betydning for senere utskilte eiendommer.