Home » Finansleksikon » G » Grunnboka

Grunnboka

Grunnboka er et sentralt edb-basert register over tinglyste dokumenter som gjelder fast eiendom. Føring av grunnboken skjer ved elektronisk databehandling. Dokumentet journalføres den dagen det er innkommet og føres inn i grunnboken påfølgende dag. Hver innføring i registeret gis løpende nummer for kalenderåret (dokumentnummer). I registeret anmerkes registreringsnummer og dato. Grunnboksdatabasen kan inneholde opplysninger om følgende:

eiendomsindentifikasjon areal, grenseforhold, fradelinger og sammenføyninger rettigheter/ heftelser hjemmelshaver og rettighetshavers navn overdragelsesbeløp og verdi som er lagt til grunn for avgiftsberegning datoer knyttet til registreringen eller det tinglyste dokumentet dagboknummer/ dokumentnummer Grunnboken ivaretar rettsvernfunksjonen; i konfliktsituasjoner går som hovedregel det som er tinglyst foran det som ikke er tinglyst. Registrering i grunnboken er uten betydning for avtalens gyldighet partene i mellom.