Home » Finansleksikon » G » Grenseverdi

Grenseverdi

Verdien av grensenytten av et gode målt i penger.