Home » Finansleksikon » G » Grenseproduktivitet

Grenseproduktivitet

Den produksjonsøkningen vi får ved å øke mengden av en innsatsfaktor med en enhet.

Når X og Y er to forskjellige produkter, og X produseres dels ved hjelp av Y, er grenseproduktiviteten av Y lik produksjonsøkningen av X, når innsatsen av Y øker med én enhet, mens innsatsen av alle produksjonsfaktorene holder seg konstant.