Home » Finansleksikon » G » Grensekostnad

Grensekostnad

Kostnaden ved å øke produksjonen med en enhet.