Home » Finansleksikon » G » Gråmarked

Gråmarked

Gråmarkedet består av aksjer som ikke er børsnotert, altså unoterte aksjer. Det er betegnet som stedet for alle som drømmer om rask fortjeneste.

Flere faktorer skiller unoterte aksjer fra noterte aksjer. Disse faktorene er åpenbare, men likevel verdt å ha i bakhodet: Mangel på offentlig informasjon: Den viktigste forskjellen er at ikke-børsnoterte selskaper ikke plikter å gi den samme offentlige informasjonen om selskapet som børsnoterte selskaper. Unoterte selskaper må levere årsrapport til Brønnøysundregistrene, men sjelden kvartalsrapporter. Børsanalytikere skriver dessuten oftere om noterte selskaper. Ingen børsnoteringskrav: Noterte selskaper må oppfylle en rekke formelle krav til selskapet, for eksempel informasjonsplikt og minimumsstørrelse. Slike krav stilles sjelden til unoterte selskaper. Risiko: Unoterte aksjer regnes å gi langt større risiko ved investering. Mange unoterte selskaper er nye. Mange selger produkter og tjenester som ennå er under utvikling eller ikke har vært testet i markedet.

Kilde:DinSide.no