GPA-avtalen

(Government procurement agreement). GPA-avtalen regulerer offentlige anskaffelser. Avtalen ble først forhandlet frem under WTOs Tokyo-runde og trådte i kraft den 1. januar 1981. I GPA-avtalen forplikter medlemmene seg til å praktisere ikke-diskriminering og åpenhet i sine offentlige anskaffelser. Målsetningen for avtalen var å åpne markedene for offentlige anskaffelser. Avtalen har siden blitt reforhandlet (Uruguay-runden), og den nye utvidede avtalen trådte i kraft 1. januar 1996. Per februar 2007 har avtalen 28 medlemmer, blant annet Norge. Klikk her for å lese mer om avtalen.

Referanse: Regjeringen