Home » Finansleksikon » G » GOS

GOS

GOS er en nasjonal godkjenningsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos selgere og rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på salg og rådgivning slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.

At alle som arbeider innenfor salg og rådgivning av skadeforsikring har den nødvendige kompetanse og etterlever god rådgivningsskikk er av avgjørende betydning for kundene. Det er også viktig for den alminnelige tillit til finansnæringen og for næringens omdømme.

Ordningen er i første rekke rettet mot salg og rådgivning av private skadeforsikringer.

Les mer her!

Bil