Home » Finansleksikon » G » Golden shares

Golden shares

En aksjetype som gir eieren av aksjen veto i forhold til å endre selskapets vedtekter. Se aksjeklasser.

Disse ble en del brukt på 1980-tallet i forbindelse med privatisering av statlige selskaper, hvor staten ville opprettholde kontroll med virksomheten tross lav egen eierandel. Også brukt i generasjonsskifter i familieselskaper, hvor arvetagerne er mindreårige, eller hvor arvelater forsatt vil ha kontroll med virksomheten.