Home » Finansleksikon » G » Goder

Goder

Fellesbetegnelse for varer og tjenester. De er dels frie (leveres av naturen) og dels ikke frie (må produseres). Godene tilfredstiller behovene, enten de er individuelle eller kollektive. Inndeles i alternative, komplementære eller kortvarige, langvarige (ikke skarpt skille) eller primære, sekundære.