Home » Finansleksikon » G » Gjensidiges historie

Gjensidiges historie

Gjensidige

I 200 år har vi sikret liv, helse og verdier for kundene våre. Det startet med brannkassene. 40 år senere etablerte Ole Jacob Broch livforsikringsselskapet Gjensidige. Broch var en ildsjel, og han formet selskapet sammen med – og for – kunden. Dette har satt sitt preg på organisasjonen og kulturen vår. Engasjementet for enkeltkunden har bidratt til sterke kundeopplevelser og resultater i to århundrer. Dette er vår historie. Endringskraften gjennom ulike faser av norsk samfunns- og næringsliv danner grunnlaget for vår nåværende og fremtidige konkurransekraft.

www.gjensidige.no