Home » Finansleksikon » G » Gjensidige forsikringsselskap

Gjensidige forsikringsselskap

Et forsikringsselskap som er eiet av forsikringstagerne, og der disse etter nærmere regler i fellesskap skal dekke selskapets forpliktelser.