Home » Finansleksikon » G » Gjennomsnittsrente

Gjennomsnittsrente

I forsikringsbransjen:

Gjennomsnittsrenten er et uttrykk for den gjennomsnittlige avkastning som selskapet har oppnådd på forsikringstakernes fond i løpet av året. Gjennomsnittsrenten er å betrakte som en bruttorente før det er trukket kostnader og vil dermed ikke være sammenlignbar med rente i andre finansinstitusjoner. Gjennomsnittsrenten er beregnet etter regler fastsatt av Kredittilsynet.