Home » Finansleksikon » G » Gjennomsnittlig konsumtilbøyelighet

Gjennomsnittlig konsumtilbøyelighet

Andel av privat sektors disponible inntekt som går til konsum. Finnes ved å dividere privat konsum med privat disponibel inntekt.