Home » Finansleksikon » G » Gjenkjøpsverdi

Gjenkjøpsverdi

En livsforsikrings pengeverdi ved eventuelt avbrudd. En forsikringstaker kan avbryte forsikringen og enten gjøre den om til en fripolise eller få gjenkjøpsverdien utbetalt kontant.