Home » Finansleksikon » G » Gjeldsforsikring

Gjeldsforsikring

En forsikring som dekker gjeld ved dødsfall eller invaliditet. Mot en premie vil et forsikringsselskap betale den forsikredes gjeld, hvis debitor dør.