Home » Finansleksikon » G » Gjeldsbrevlån

Gjeldsbrevlån

Et lån som gis mot utstedelse av et gjeldsbrev. Der det bl.a. er påført hvem som skylder penger og hvor mye, hvem som har pengene til gode, hvilken rente som skal betales og når beløpet forfaller til betaling.

Gjeldsbrev