Home » Finansleksikon » G » Gjeldsbrev

Gjeldsbrev

Et dokument med en erklæring om at man skylder penger.

Loven skjelner mellom to hovedtyper: omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev.

Vanlige omsetningsgjeldsbrev er pantobligasjoner, ihendehaverobligasjoner (bl.a. statsobligasjoner), ordregjeldsbrev (bl.a. vekselobligasjoner, sjekker og bankremisser) og navnegjeldsbrev som lyder på navn og som uttrykkelig sier at de er omsetningsgjeldsbrev. Enkle gjeldsbrev lyder også på navn, men de er ikke beregnet på omsetning og gir ikke samme rettsvern.

Gjeldsbrev