Home » Finansleksikon » G » Genworth indeksen

Genworth indeksen

En studie av konsumentenes finansielle status i 14 forskjellige land i Europa, samt USA, hvor husholdninger blir stilt følgende spørsmål;

Tatt i betraktning den generelle finansielle posisjon til husholdningen, hvor ofte regner dere med å ha økonmiske utfordringer. Om en ser fremover det neste året, regnes det som sannsynlig at husholdningens finansielle posisjon vil forbedre seg, være den samme eller forværre seg. Indeksen er en god indikator på hvordan husholdningene i Europa vil forholde seg til endrede økonomiske forhold, og vil således kunne være en god indikasjon på hvordan det økonomiske markedet vil kunne utvikle seg.

Les mer på genworth.no