Home » Finansleksikon » G » Generell prisstigning

Generell prisstigning

Gjennomsnittlig prisutvikling for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. Måles ved konsumprisindeksen