GCC

(The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf eller Gulf Cooperation Council). GCC er en regional samarbeidsorganisasjon som består av seks persiske gulfstater; Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia og de forente arabiske emirater. GCC ble etablert 25. mai 1981.

Referanse: Regjeringen