Home » Finansleksikon » G » Garantikonsortium

Garantikonsortium

Betegnelsen brukes særlig i verdipapirmarkedet om en gruppe garantister som mot provisjon garanterer for fulltegning ved en emisjon. Hvis ikke alle aksjer eller obligasjoner ved emisjonen blir solgt i markedet, vil garantistene overta resten av verdipapirene.