Home » Finansleksikon » G » Garantiforsikring

Garantiforsikring

Forsikring mot tap som oppstår ved at noen i stillings medfør har betrodde midler og underslår disse.

Pengeklokke