G10/20/33/90

Det er en rekke grupper i WTO forhandlingene som omtales som for eksempel G10, G20, G33 og G90. Gruppene består av en rekke land med sammenfallende interesser i forhandlingene om landbruksvarer. Enkelte land er medlemmer i flere av gruppene. Klikk her for å se en oversikt over grupperingene på WTOs nettsted.

Referanse: Regjeringen