Home » Finansleksikon » FINANSLEKSIKON Y

FINANSLEKSIKON Y

Graf

Yield

Engelsk uttrykk for avkastning. I forbindelse med leieinnteter på næringseiendom vil yield være

netto leieinntekter eiendommens verdi

Begrepet gjenspeiler altså investors total-avkastningskrav.